اخبار
آخرین اخبار از درگیریهای جنوبی ها و منصورهادی
اخبار, غرب آسیا, یمن ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

_فرمانده نیروهای نخبه الشبوانیه در مدیریت بلحاف استان شبوه از جنوبی ها اعلان جدایی کرده و به نیروهای منصورهادی پیوسته است. بنابراین این مدیریت از کنترل جنوبیها خارج شده است.
 
_ائتلاف از تشکیل تیم مشترک امارات و عربستان سعودی برای تثبیت آتش بس در استان ابین و شبوه خبر داد.
 
در خصوص انتشار نقشه های میدانی جدید از وضعیت سیطره نیروهای جنوبی و منصور هادی بر مناطق شرقی و جنوبی یمن، هنوز برای انتشار این نقشه ها زود است چرا که وضعیت هنوز بطور کامل مشخص نیست و نیروهای طرفین در شهرها و جبهات مختلف استان ها حضور دارند و هر گوشه از هر استان در اختیار یک گروه هست و این وضعیت مدام در حال تغییر است.
ترجیح میدهیم بجای انتشار نقشه های غلط و یا نقشه هایی با درصد خطای بالا، صبر کنیم تا وضعیت پایدارتر و مشخص تر شود.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.