اخبار
ویدیو | اتوبوس ها براى انتقال سرایا اهل شام عازم شرق عرسال شدند

ویدیو| اتوبوس هایى که براى انتقال مسلحین سرایا اهل شام به شهر فلیطه در قلمون غربى عازم شرق عرسال شدند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.