اخبار
ویدیو| نیروهاى ویژه پلیس اتحادی عراق عازم مواضع خود در اطراف شهر تلعفرِ موصل شدند.
ويديو| نيروهاى ويژۀ پليس اتحادى عراق با تسليحات خود عازم مواضعى در اطراف تلعفر براى مشاركت در عمليات آزادسازى اين شهر شدند.

ویدیو| نیروهاى ویژۀ پلیس اتحادى عراق با تسلیحات خود عازم مواضعى در اطراف تلعفر براى مشارکت در عملیات آزادسازى این شهر شدند.

ویدیو| نیروهاى ویژۀ پلیس اتحادى عراق با تسلیحات خود عازم مواضعى در اطراف تلعفر براى مشارکت در عملیات آزادسازى این شهر شدند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.