اخبار
برگه هایی که دیگر وجود نخواهند داشت!

به احتمال زیاد این برگه ها آخرین برگه های عبور و مجوزی است که اینگونه برای ورود افراد به شمال شرق سوریه داده خواهد شد.
سالها بود که بعضی جدایی طلبان، خیال خام جدایی و یا استقلال را در سر می پروراندند و مطمعنا همین فکر خام بود که آنها را جاهلانه از بازگشت به آغوش وطن اصلی دور میکرد.
رویای کردستان غربی خودمختار و مستقل پس از این رنگی نخواهد داشت و البته برای دولت سوریه بسیار بهتر خواهد بود که در قبال کردهای خود تغییر رویه دهد و مشکلاتی که تا قبل از جنگ سوریه برای کردها وجود داشت را از میان بردارد و شاید بهتر باشد ارتش عربی سوریه، ارتش عربی سوریه نباشد بلکه ارتش سوریه باشد! ارتشی برای تمام اقشار سوریه و نه فقط عرب ها…

تصویر: برگه ورود یکی از خبرنگاران BBC به کردستان سوریه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "برگه هایی که دیگر وجود نخواهند داشت!"

محمد :

رهبران دست نشانده کرد ها همیشه به دولتهای خود در عراق -ایران -ترکیه و سوریه خیانت کرده اند و به اجنبی هایی مثل آمریکا و اسرائیل و اروپا دست گدایی دراز کرده اند و تاوانش را مردم شریف و مظلوم کرد می دهند.
بهترین راه حل برای اتحاد در همه کشورها جلوگیری از بومی سازی اقوام مختلف و یکدست کردن جامعه هست . به طوریکه همه اقوام در همه جای کشور منافعی داشته باشند.

۴