اخبار
ویدیو: در عراق چه می گذرد؟


طی روزهای اخیر کشور عراق بار دیگر به صحنه تظاهرات و درگیریهای خیابانی تبدیل شده است. آیا عراق بار دیگر روی آرامش به خود خواهد دید؟!

دانلود

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.