اخبار
آزادی دو تبعه اردن توسط رژیم اسرائیل

طی مذاکرات اردن با رژیم اسرائیل دو اسیر اردنی امروز آزاد و از مرز کرانه باختری وارد اردن شدند.

هبه اللبدی ۷۰ روز و عبدالرحمن مرعی ۵۷ روز در اسارت رژیم اسرائیل قرار داشتند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.