اخبار
ویدیو: لحظه اصابت یکی از موشکهای نیروهای مقاومت فلسطین به جنوب اسدود

ویدیو: لحظه اصابت یکی از موشکهای نیروهای مقاومت فلسطین به جنوب اسدود

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.