اخبار
پیشروی ارتش سوریه از سویدا به سمت ریف دمشق؛ چند پست مرزی آزاد شد

ارتش سوریه در ادامه پیشروی در جبهه جنوب و حد فاصل مرزهای استانی سویدا و ریف دمشق و همچنین مرز سوریه با اردن، ضمن ورود به جنوب شرق استان ریف دمشق از سمت استان سویدا، پست های مرزی ۱۵۴ تا نقطه ۱۶۰ مرزی را آزاد کرد. پاسگاه مرزی ۱۵۵ ابتدای مرزهای اداری استان ریف دمشق […]

ارتش سوریه در ادامه پیشروی در جبهه جنوب و حد فاصل مرزهای استانی سویدا و ریف دمشق و همچنین مرز سوریه با اردن، ضمن ورود به جنوب شرق استان ریف دمشق از سمت استان سویدا، پست های مرزی ۱۵۴ تا نقطه ۱۶۰ مرزی را آزاد کرد.

پاسگاه مرزی ۱۵۵ ابتدای مرزهای اداری استان ریف دمشق با اردن به سمت شرق تا نقطه ۲۱۱ مرزی ادامه دارد.

شایان ذکر است پاسگاه های مرزی در جوار مرز با اردن در استان سویدا از نقطه ۱۲۸ مرزی تا ۱۵۴ امتداد دارد که فاصله بین هر کدام از آنها حدود یک کیلومتر است که هفته گذشته توسط ارتش سوریه آزاد شد.
ارتش سوریه در حال حاضر در حال حرکت از سمت منطقه مرزی سوریه با اردن به سمت شمال، بادیه حمص و گذرگاه مرزی التنف می باشد.

به نظر می رسد ارتش سوریه اولویت و تمرکز خود را در مقطع کنونی در جبهه جنوب بر روی تامین امنیت مرزهای جنوبی و جنوب شرقی با اردن و عراق قرار داده است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.