اخبار
فریاد یا صاحب الزمان ادرکنا از العوامیه

در آستانه صدمین روز از محاصره العوامیه تخریب و انهدام منازل و مساجد همچنان ادامه دارد.

در چند روز اخیر، دست کم شهادت هفت نفر و بازداشت ده ها نفر توسط منابع محلی تایید شده است.
متاسفانه تابحال هیچ حکومت و مقام رسمی ای در این صد روز، در برابر جنایات آل سعود در شرق عربستان اعلام موضع و برائت نکرده است.
در این صد روز دهها تن شهید و زخمی شدند، کودکان و زنان به خاک و خون کشیده شدند، منازل مسلمانان ویران شد، صدها نفر آواره شدند، اما صدایی از نهادهای حقوق بشری شنیده نشد.

در جایی که فریاد و ندای مظلومی، سبک و حقیر شمرده شود، به که پناه بریم جز الله، به چه کسی شکایت بریم جز رسول الله (ص) و چه فریاد کنیم به جز «یا صاحب الزمان ادرکنا».

در ادامه تصاویری از مراحل تخریب محله المسوره و سایر نقاط شهر العوامیه را می بینید.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.