اخبار
ویدیو: عمان پس از سلطان قابوس


سلطان قابوس ۷۹ ساله، چهاردهمین سلطان از خاندان آل ابوسعید است؛ طی ماه های اخیر و با وخیم تر شدن وضعیت جسمانی او گمانه زنی ها برای جانشین بعدی حمکرانی عمان افزایش یافته است.
عمان پس از سلطان قابوس چه خواهد شد؟

دانلود ویدیو

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.