آمریکا و اروپا
پاسخ رهبر انقلاب به تویت تهمت و تهدید آمیز ترامپ

شما غلط میکنید!

“میبینید سراسر عراق هیجان ضدآمریکایی چقدر است؟ باز آن جناب توییت کرده که مااین را از چشم ایران می‌بینیم.

‏شما غلط میکنید!

‏ایران اگربخواهدباکشوری مبارزه کندصریح این کاررا میکند.ما به منافع و عزت ملتمان پایبندیم وهرکس آن را تهدید کند بدون هیچ ملاحظه‌ای بااو روبرو میشویم وضربه میزنیم.”

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.