اخبار
ویدیو: سوال دختر شهید حاج قاسم سلیمانی: “انتقام خون پدر مرا چه کسی قرار است بگیرد؟”

مردم ایران ساکت نمی نشینند تا سوال یادگار شهید بی جواب بماند!
اکنون سال 61 هجرى نیست که دختر حسین از قاتلین پدرش خون خواهی کند و پاسخی دریافت نکند!
در زمانه ی ما دیگر زینب تنها نمی ماند، دیگر رقیه ی حسین در خرابه دق نخواهد کرد؛ انتقام را خواهیم گرفت… زمانه ی مظلومیت ها تمام است.

#انتقام_سخت

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "ویدیو: سوال دختر شهید حاج قاسم سلیمانی: “انتقام خون پدر مرا چه کسی قرار است بگیرد؟”"

ص :

پرسش برانگیز هست که گزینه های ایران چی می تونه باشه.
من گزینه های کوتاه مدت و مستقیم چندانی بدون زیانهای سنگین به ملت و حکومت نمی بینم.
بیشتر گزینه ها بلند مدت و راهبردی هست. یعنی سیاست هایی که به تضعیف بیشتر غرب به رهبری آمریکا در منطقه منتهی بشه و همزمان بهانه به دست اونها برای آغاز یک جنگ تمام عیار رو نده.
واکنش احساسی در حال حاضر خطرناک ترین کار و همانا ریختن آب به آسیاب دشمنان منطقه ای با درگیر کردن ایران با قدرتهای جهانی غربی هست.

10
5