اخبار
ویدیو: نه به آمریکا در بغداد

پرده برداری از بنر بزرگ شهید ابومهدی المهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی در محله الکراده در قلب شهر بغداد با فراخوانی برای پایان دادن به اشغال آمریکا.

در همین راستا مقتدی صدر از مردم عراق درخواست کرده است تا با انجام راهپیمایی میلیونی خواستار اخراج زودتر نیروهای آمریکایی از کشور عراق شوند؛ این راهپیمایی جمعه آتی در عراق صورت خواهد پذیرفت.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.