آمریکا و اروپا
تروریست های فرودگاه بغداد!

“جنتلمن های پشت میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند!” امام خامنه ای، ۲۷ دی ۹۸

ایران و مردمش، عراق نیستند که رئیس جمهورش پس از کشته شدن اسطوره کشورش می رود و در کنار ترامپ قمار باز کثیف می نشیند و با او دست می دهد و می خندد و مذاکره می کند.
نفس کسانی که پس از شهادت حاج قاسم با تروریست های آمریکایی و نوچه هایشان یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان بر سر عزت و شرافت مردم ایران مذاکره کنند میگیریم!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.