اخبار
ویدیو| بمباران مواضع داعش با موشک های شاهد-۱۲۹

ویدیو| اتاق فرماندهی پهبادهای نیروهای مقاومت در منطقه عمومی بیابان سوریه. استفاده کتائب سید الشهداء از شاهد-۱۲۹ برای شناسایی و بمباران مواضع داعش با استفاده از موشک های هدایت تلوزیونی.

ویدیو| اتاق فرماندهی پهبادهای نیروهای مقاومت در منطقه عمومی بیابان سوریه.
استفاده کتائب سید الشهداء از شاهد-۱۲۹ برای شناسایی و بمباران مواضع داعش با استفاده از موشک های هدایت تلوزیونی.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.