اخبار
پیشروی مهم در جنوب الطیبه ؛ شرق حمص

ارتش سوریه در حال تکمیل محاصره ی دوم در شمال السخنه است.

امروز ارتش سوریه موفق شد با پیشروی در جنوب الطیبه و آزادسازی الکویر، القویر، لاطوم و ضهر المطلع خود را به چند کیلومتری السخنه برساند.

از سمت دیگر نیروهای حاضر در السخنه برای کمک به نیروهای سهیل حسن در حال عملیات در محور شمال شرقی السخنه هستند .

برای دریافت نقشه در اندازه اصلی بروی نقشه کلیک کنید

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.