اخبار
گزارش برادر جمیل عبدالله الشیخ از داخل شهرک های محاصره شده ی فوعه و کفریا

شهرک های محاصره شده ای که حتی سوخت کافی برای تامین برق و آب مورد نیاز خود را ندارند؛ از این جهت اشیا پلاستیکی را برای تهیه سوخت ذوب میکنند ..

مردم شهرهای فوعه و کفریا محاصره در ریف ادلب شمالی به سبب محاصره ای که سالها بر آنها تحمیل شده است، از یک بحران بزرگ انسانی رنج می برند .
ساکنان به دنبال راه های جایگزینی برای تأمین سوخت مورد نیاز جهت راه اندازی پمپ های آب هستند .

دوربین العالم به این دو شهر رفته و گزارش بالا را دربارهء شرایط انسانی دشوار و بحرانی آنجا تهیه کرده است .

 

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.