اخبار
ویدیو| ورود نیروهاى امنیتى و حشد شعبى به محله “الکفاح جنوبى” در بخش غربى شهر تلعفر.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.