اخبار
نتایج روز چهارم و پنجم عملیات تلعفر.
نتایج روز چهارم و پنجم عملیات تلعفر.
اخبار, عراق, غرب آسیا, نقشه ۰۲ شهریور ۱۳۹۶

در روز پنجم عملیات تلعفر نیروهای عراقی با نفوذ در  شهر حدود ۳۰ درصد از شهر را پاکسازی کردند. این نیروها در محور شرقی پس از ورود به محله النور، خود را به قلعه قدیمی شهر رساندند که قلب شهر محسوب می شود.

در محور غربی نیز در ادامه پاکسازیها، محوطه سیلوها و شهرک صنعتی به محاصره درآمد.

خلاصه گزارش پاکسازی محله ها به ترتیب پیشروی به شرح زیر است:
– پاکسازی محله التنک، الکفاح الشمالی، الکفاح الجنوبی، الجزیره، النور، النصر و در نهایت المعلمین.
– ورود به محله های الخضراء، الوحده و القلعه.

نتایج روز چهارم و پنجم عملیات تلعفر.

مشاهده نقشه اینتراکتیو

خلاصه گزارش پاکسازی روستاها نیز به شرح زیر است:
– پاکسازی روستاهای العاشق و ویران شمال غرب تلعفر.
-پاکسازی روستاهای شیخ ابراهیم، عین الواح و حمره العرب غرب المحلبیه
– محاصره روستای مهم المحلبیه

نقشه با کیفیت

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.