اخبار
ویدیو| به هلاکت رسیدن ابو هاجر الترکى یکى از فرماندهان و مسئولین داعش در تلعفر.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.