اخبار
نتایج روز ششم عملیات تلعفر
نتایج روز ششم عملیات تلعفر
اخبار, عراق, غرب آسیا, نقشه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶

در روز ششم عملیات نیروهای های عراقی در منطقه عمومی تلعفر، روستای استراتژیک محلبیه پاکسازی شد. علاوه بر این نیروها موفق شدند میزان پاکسازی های شهر تلعفر را به بیش از ۵۰ درصد مساحت این شهر برسانند.

خلاصه نتایج پیشرویها و پاکسازی های شهری:
پاکسازی کامل محله الوحده، السعد، المعلمین، الخضراء و سیلوهای تلعفر
ورود به محله های القلعه، الطلیعه و العروبه

نقشه با کیفیت

نقشه آنلاین شهر تلعفر و میزان پیشرویها در آن

نتایج روز ششم عملیات تلعفر

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.