اخبار فوری
روستاهای “هداج” و “رسم زينب” و “طهماز و “بير غزالة” نزدیک سهل الصوانة در شمال شرق حمص آزاد شدند .
اخبار فوری 29 آگوست 2017

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.