نقشه
آخرین وضعیت خطوط نبرد در شرق سلمیه ۸شهریور۹۶ / آرشیو
نقشه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.