آمریکا
آخرین آمار و اطلاعات از درگیریها و تظاهرات در آمریکا؛ ۱۱ خرداد ۹۹
#تظاهرات_آمریکا آخرین آمار و اطلاعات از درگیریها و تظاهرات در آمریکا بر اساس آخرین اطلاعات موجود که مشخصا با این حجم از گستردگی تظاهرات نمیتواند خیلی دقیق باشد: - از سه شنبه تاکنون بیشتر از 1700 نفر از معترضین توسط پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا در شهرهای مختلف آمریکا دستگیر شده اند. - آمار دقیقی از میزان کشته ها و مجروحین در دسترس نیست. - دستکم در ۱۳ شهر و یا بخش در مناطق مختلف آمریکا اعلام حکومت نظامی شده است. - گارد ملی آمریکا در بسیاری از ایالت ها از جمله ایالت های مینه سوتا، جورجیا و واشنگتن به طور فعال برای سرکوب معترضین وارد عمل شده است. - دستکم در 100 نقطه از آمریکا تظاهرات و درگیری اتفاق افتاده است. در نقشه نقاط درگیریها و تظاهرات با دایره قرمز مشخص شده است.

آخرین آمار و اطلاعات از درگیریها و تظاهرات در آمریکا

بر اساس آخرین اطلاعات موجود که مشخصا با این حجم از گستردگی تظاهرات نمیتواند خیلی دقیق باشد:

– از سه شنبه تاکنون بیشتر از ۱۷۰۰ نفر از معترضین توسط پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا در شهرهای مختلف آمریکا دستگیر شده اند.

– آمار دقیقی از میزان کشته ها و مجروحین در دسترس نیست.

– دستکم در ۱۳ شهر و یا بخش در مناطق مختلف آمریکا اعلام حکومت نظامی شده است.

– گارد ملی آمریکا در بسیاری از ایالت ها از جمله ایالت های مینه سوتا، جورجیا و واشنگتن به طور فعال برای سرکوب معترضین وارد عمل شده است.

– دستکم در ۱۰۰ نقطه از آمریکا تظاهرات و درگیری اتفاق افتاده است. در نقشه نقاط درگیریها و تظاهرات با دایره قرمز مشخص شده است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.