آمریکا
سیگنالهای ترامپ برای سرکوب خونین مردم!

تظاهرات برای چندمین روز متوالی در آمریکا ادامه دارد و بر اساس شواهد موجود زمینه سازی ها برای برخورد سخت تر و سرکوب شدیدتر معترضین در حال پیاده سازی است.

ترامپ روز گذشته جنبش آنتیفا را بعنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد و اکنون این مطالب را بیان میکند که اغتشاشات و تمامی خرابکاری های چند روز اخیر کار این گروه است؛ باید این گروه بصورت کامل سرکوب شود و نیروهای ویژه ای به غیر از پلیس و گارد ملی برای سرکوب آنتیفا در آمریکا وارد عمل شوند.
در واقع این سخنان و تمامی سخنانی که در حمایت از آن بیان میشود، زمینه سازی برای توجیه کشتار احتمالی آتی در آمریکاست و اگر با ورود نیروهای ویژه افراد بیشتری از مردم کشته شدند، با این توجیه این افراد مردم عادی نبوده و بلکه آنتیفا ها هستند!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "سیگنالهای ترامپ برای سرکوب خونین مردم!"

بصیر :

ترامپ با قطع کردن اینترنت داره سعی میکنه روی این سرکوب خونین پوشش بذاره.

۹
۲