آمریکا
آخرین آمار و اطلاعات از درگیریها و تظاهرات در آمریکا

– تاکنون آمار دقیق و یا حتی تقریبی از میزان کشته ها و مجروحین و دستگیریها ارائه نشده است و رسانه های آمریکایی نیز از انتشار آن خودداری میکنند.

– تعداد مناطق و شهرهایی که در آنها حکومت نظامی اعلام شده است افزایش یافته است.

– حدود ۲۰۰۰۰ نفر از نیروهای گارد ملی آمریکا در ۲۳ ایالت مختلف برای سرکوب معترضین و جلوگیری از غارت بیشتر مستقر شده اند.

– تاکنون دستکم در ۱۴۰ نقطه از آمریکا تظاهرات و درگیری اتفاق افتاده است.

– دادستان کل به ماموران امنیتی دستور داد تا اطراف کاخ سفید را از وجود هرگونه تظاهرات و معترضین پاکسازی کند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.