اخبار
صیاد دلها و محبوب قلب ها در یک قاب: شهید صیاد شیرازی و شهید قاسم سلیمانی
اخبار, انتخاب سردبیر ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۱ فروردین ماه سالروز شهادت فرمانده مخلص ارتش جمهوری اسلامی ایران، صیاد دلها شهید علی صیاد شیرازی است.

صیاد شیرازی در ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ در تهران و مقابلِ درِ منزلش، به دست اعضای سازمان منافقین “ترور” شد؛ سازمانی که توسط آمریکا پشتیبانی و حمایت میشود. ۲۰ سال بعد حاج قاسم سلیمانی نیز مستقیما بدست آمریکا در فرودگاه بغداد “ترور” شد.

آیا همین دو موضوع برای تنفر ابدی از رژیم فاشیست و جنایتکار آمریکا کافی نیست؟! آیا مخالفین دشمنی با دولت آمریکا نمی اندیشند؟!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.