اخبار
سقوط شهر موصل در چنین روزی

در پی این حمله ۵٠٠٠٠٠ نفر از ساکنین موصل و مناطق اطراف خانه های خود را ترک و در دیگر مناطق عراق آواره شدند.

درچنین روزی در ١٠ ژوئن سال ٢٠١۴ میلادی تروریست های داعش توانستند کنترل شهر موصل در شمال غربی عراق را به دست بگیرند که در پی آن مقر دولتی استان نینوی و فرودگاه بین المللی این شهر به اشغال این تروریست ها با ١٣٠٠ نفر نیرو در آمد.

در پی این حمله ۵٠٠٠٠٠ نفر از ساکنین موصل و مناطق اطراف خانه های خود را ترک و در دیگر مناطق عراق آواره شدند.
اشغال موصل آغاز حمله داعش به شهرهایی دیگر عراق بود، به طوری که روز بعد در ١١ ژوئن دواعش توانستند شهر تکریت مرکز اداری استان صلاح الدین واقع در شمال سامرا را نیز به اشغال خود در بیاوردند که در پی این حمله زندانیان بازداشتگاه های محلی از زندان گریختند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "سقوط شهر موصل در چنین روزی"

امین :

یه خبری هم از یمن بزارید
برای محور مقاومت از لیبی مهمتره!!!

۱
۱