آمریکا
ویدیو: تظاهرات گسترده در سیاتل آمریکا

امروز هزاران نفر از مردم سیاتل در هوایی بارانی اقدام به راهپیمایی گسترده کردند؛ این راهپیمایی از منطقه خودمختار “CHAZ” آغاز شد. این منطقه در مرکز شهر سیاتل چند روزی است که اعلام خودمختاری کرده و علیرغم تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر سرکوب آنها، هنوز هیچ اقدام جدی از سوی مسئولین شهر انجام نشده است.

تظاهرات و تجمعات مردمی در دیگر شهرهای آمریکا نیز ادامه دارد.

تظاهرات گسترده در سیاتل
تظاهرات گسترده در سیاتل
تظاهرات گسترده در نیویورک

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.