آمریکا
رویای زیبای آمریکایی! + ویدیو

تظاهرات و اعتراضات مردمی در آمریکا کماکان ادامه دارد و وضعیت شهرهای سیاتل، پورتلند، ریچموند از سایر مناطق وخیم تر است. همچنین داستان حمله به مجسمه ها و نمادهای نژادپرستی در آمریکا ادامه دارد و دولت آمریکا مانند روزهای گذشته در حال انتقال و مخفی کردن این نماد ها نظیر مجسمه های کریستف کلمب و … میباشد.

شهر پورتلند


منطقه CHAZ سیاتل


پایین کشیدن مجسمه توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا


حمله معترضین به نژادپرستی به مرکز پلیس St. Cloud

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.