اخبار
گزارش عملیات پاکسازی منطقه عمومی تلعفر (تایملاین، کلیپ، نقشه ها)

در ادامه روند پاکسازی عراق از وجود داعش، طی ۱۱ روز حدفاصل ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ۱۳۹۶، منطقه عمومی تلعفر پاکسازی شد. در ادامه میتوانید انیمیشن و نقشه های عملیات را در کیفیت های متفاوت مشاهده فرمایید.

مشاهده فلش در صفحه مستقل

 


  عملیات ضد داعش در منطقه تلعفر ۲۸ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۶   Anti ISIS Operation in TalAfar 19-30 Aug 2017 GIF
  کیفیت پایین   Low Quality

 


 

 

 انیمیشن عملیات ضد داعش در منطقه تلعفر ۲۸ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 19-30 Aug 2017 GIF
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 عملیات ضد داعش در منطقه تلعفر ۲۸ مرداد ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 19 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضد داعش در منطقه تلعفر ۲۹ مرداد ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 20 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضد داعش در منطقه تلعفر ۳۱ مرداد ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 22 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۲ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 24 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۳ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 25 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۴ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 26 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۵ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 27 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۶ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 28 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 


 

 

 

 عملیات ضدداعش در منطقه تلعفر ۰۸ شهریور ۱۳۹۶  Anti ISIS Operation in TalAfar 30 Aug 2017
 کیفیت بالا  High Quality
 کیفیت پایین  Low Quality

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.