آمریکا
ویدیو: صدای حقیقت

با اینکه امروز و فرداهای سختی در پیش رو داریم، اما من هنوز آرزویی دارم… من آروزیی دارم!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.