اخبار
تصویر: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه به همراه ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش و سایر فرماندهان در مرکز فرماندهی عملیات ترکیه در شمال سوریه موسوم به “چشمه صلح”
اخبار, ترکیه, غرب آسیا ۱۷ مهر ۱۳۹۸

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.