اخبار
نقشه “منطقه امن” در شمال سوریه
اخبار, سوریه, غرب آسیا, نقشه ۱۸ مهر ۱۳۹۸

در نقشه ای که مشاهده میکنید “منطقه امن” مورد توافق بین ترکیه و آمریکا با هاشور تیره نشان داده شده است و “منطقه امن” مورد ادعایی ترکیه نیز با خط آبی نشان داده شده است.

با توجه به ادعای ترکیه شهر قامشلی نیز شامل منطقه امن خواهد شد این در حالی است که کنترل شهر در اختیار دولت سوریه قرار دارد. از طرف دیگر خط منطقه امن ادعایی ترکیه تا غرب فرات و منطقه منبج نیز کشیده شده است.
گفته میشود “منطقه امن” مورد ادعا، حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر عمق دارد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.