اخبار
آخرین اخبار از عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال شرق سوریه

مزدوران ارتش ملی سوریه با پشتیبانی ترکیه خود را به عین العروس در جنوب تل ابیض رسانده اند و درگیریهای سنگین در این منطقه بین SDF و مسلحین ترکیه ادامه دارد.

مسلحین ترکیه تلاش میکنند با تصرف عین العروس بر ورودی جنوبی تل ابیض مسلط شوند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.