اخبار
تظاهراتی که دیگر فایده ندارد!
اخبار, سوریه, غرب آسیا ۱۹ مهر ۱۳۹۸

خبرهای واصله از شرق فرات حاکی از آن است که عده ای از اهالی منطقه شرق فرات در اطراف پایگاه آمریکایی در “خراب حصق” تجمع کرده و خواستار توقف تجاوزات ترکیه به شمال سوریه شده اند. پایگاه آمریکایی “خراب حصق” اصلی ترین پایگاه و محل تجمع نیروهای آمریکایی در حومه عین عیسی می باشد.

درست است که هضم ناروی آمریکا هنوز برای خیلی ها سخت است اما عاقبت ملتی که حافظه تاریخی خوبی ندارد بهتر از این نخواهد شد. در هر صورت این تجمعات و اعتراضات دیگر فایده ای ندارد و بار دیگر یک اشتباه دیگر برای کردها در کتاب تاریخ غرب آسیا نگاشته شد.
مطمعنا خیلی ها از این ادبیات ناراحت خواهند شد ولی واقعیت آن است که سخنان ما از روی دلسوزی ست و ما هم خواهان سربلندی مردمان کرد هستیم و آنها را دوست داریم؛ هرجا که کرد است آنجا ایران است!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.