اخبار
اولین شهر مرزی در عملیات “چشمه صلح” در آستانه تصرف بدست ترکیه

مزدوران ترکیه موسوم به TFSA/SNA با ورود به شهر راس العین و تصرف محلات این شهر کنترل بیشتر راس العین را در اختیار گرفتند.

این پیشرویها پس از آن صورت گرفت که نیروهای کرد از ترس قرار گرفتن در محاصره از شهر راس العین عقب نشینی کردند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.