ترکیه
ویدیو:‌جنایت جنگی مزدوران ترکیه

ویدیویی منتشر شده است که در آن مزدوران تروریست ترکیه یک عضو کرد(PKK یا YPG یا SDF) را اعدام میدانی میکنند.

این ویدیو مربوط به پیشرویهای امروز ظهر است که طی آن مسلحین ترکیه توانسته بودند جاده M4 را برای ساعاتی قطع کنند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.