اخبار
تصاویری از آموزش نظامی به کودکان در رژیم صهیونیستی
اخبار, اسرائیل, غرب آسیا ۲۱ مهر ۱۳۹۸

️پی‌نوشت: طبق بررسیهای اخیر ۱۰۳ پست مهم و کلیدی در سازمان ملل در اختیار صهیونیستها قرار دارد. از چنین سازمان مللی انتظار حق طلبی نباید داشت…

️پی‌نوشت: طبق بررسیهای اخیر ۱۰۳ پست مهم و کلیدی در سازمان ملل در اختیار صهیونیستها قرار دارد. از چنین سازمان مللی انتظار حق طلبی نباید داشت…

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.