آذربایجان
جمهوری آذربایجان در روزی که گذشت

مراسم خاکسپاری نظامیان آذربایجانی که در طی درگیری های چند روز گذشته با نیروهای ارمنستانی در مرز تووز کشته شده بودند با حضور پر تعداد مردم داغدیده به راهپیمایی های انتقام تبدیل شد که در مهمترین آنها تجمع مردم در برابر خانه پدری ژنرال پولاد هاشیموف تا صبح امروز ادامه داشت.

خیابانهای اصلی شهر باکو در شب گذشته نیز شاهد تجمعات پر تعداد مردم بود که غالبا در رسانه ها تحت عنوان «راهپیمایی جنگ طلبان» از آنها یاد شد.

الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان از غیبت عجیب وزیر امورخارجه در وضعیت حساس کنونی اظهار شگفتی کرد. نخست وزیر مدعی است که «ائلمار محمدوف»، امور اداری را از خانه کنترل می کند لکن خبرهایی مبنی بر برکناری او توسط رئیس جمهور به گوش می رسد. محمدوف از سال ۲۰۰۴ این پست را در اختیار داشته است.

ائلمار محمدوف

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.