اخبار
آخرین تصویر ژنرال عصام زهرالدین و نیروهایش در انتظار رسیدن اولین دسته از نیروهای سهیل حسن و شکسته شدن محاصره دیرالزور
اخبار, سوریه, غرب آسیا ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

از اخرین تصاویر ارسالی قسوره عثمان خبرنگار میدانی سوری از تل الصنوف در شمال تیپ ١٣٧ در حومه ی دیرالزور قبل از غروب امشب. ژنرال عصام زهرالدین و نیروهایش در انتظار رسیدن اولین دسته از نیروهای سهیل حسن و شکسته شدن محاصره. محاصره هنوز شکسته نشده و دواعش در غرب دیرالزور به سختی مقاومت می […]

از اخرین تصاویر ارسالی قسوره عثمان خبرنگار میدانی سوری از تل الصنوف در شمال تیپ ١٣٧ در حومه ی دیرالزور قبل از غروب امشب. ژنرال عصام زهرالدین و نیروهایش در انتظار رسیدن اولین دسته از نیروهای سهیل حسن و شکسته شدن محاصره.
محاصره هنوز شکسته نشده و دواعش در غرب دیرالزور به سختی مقاومت می کنند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.