اخبار
دانشگاه الجزیره و منطقه الرواد در شمال غربی شهر دیرالزور آزاد شد

درگیریها در خانه های شرق دانشگاه الجزیره و منطقه بغیلیه ادامه دارد ..

درگیریها در خانه های شرق دانشگاه الجزیره و منطقه بغیلیه ادامه دارد ..

نقشه آنلاین

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.