اخبار
ویدیو | عکاشات در جنوب غربى عراق آزاد شد.

در عملیات آزادسازى مناطق تحت اشغال داعش در استان انبار، صبح امروز شنبه ارتش عراق، پلیس محلى، حشد عشائرى و حشد شعبى با کمک هواپیماهاى این کشور عملیاتى را براى آزادسازى منطقه عکاشات آغاز کردند که این عملیات در مرحله اول با موفقیت و تحقق اهداف ذیل به پایان رسید.

آزادسازى شهر عکاشات
آزادسازی کارگاه عکاشات
آزادسازی مجتمع مسکونى
آزادسازی ایستگاه H-3
پاکسازی جاده جنوبی عکاشات
تامین امنیت جاده عکاشات – قائم

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.