اخبار
ویدیو| عملیات حویجه و توضیحات ابومهدى المهندس در این باره

المهندس: عملیات حویجه از دو مرحله تشکیل شده است، مرحله اول آزادسازی شرق شرقاط و مرحله دوم آزادسازی حویجه مى باشد

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.