اخبار
پاکسازی یک سوم منطقه عملیاتی حویجه و پایان مرحله اول عملیات در سه روز از آغاز عملیات
اخبار, عراق, غرب آسیا, نقشه ۰۲ مهر ۱۳۹۶

پاکسازی یک سوم منطقه عملیاتی حویجه و پایان مرحله اول عملیات در سه روز از آغاز عملیات طی سه روز عملیات نیروهای عراقی ضد داعش در منطقه محاصره شده حویجه، این نیروها موفق شدند با پاکسازی بیش از ۶۰ روستا، از جمله (تل شعیر – تل محمد – شاطی الجدر – النور – تل النور […]

پاکسازی یک سوم منطقه عملیاتی حویجه و پایان مرحله اول عملیات در سه روز از آغاز عملیات

طی سه روز عملیات نیروهای عراقی ضد داعش در منطقه محاصره شده حویجه، این نیروها موفق شدند با پاکسازی بیش از ۶۰ روستا، از جمله (تل شعیر – تل محمد – شاطی الجدر – النور – تل النور – ام العظام – تل الورد – الاغر – تل الاغر – الجدر – سروه – ارحمه – جوکیس – دوسره السفلى – صبیح فوقانی – الزراریه – الشریعه – الحلوه – کررود – جار بردان – حلیوه السفلى – حلیوه العلیا- حلیوه الوسطى – شمیط – ساردک – الخازر العلیا – عتیره العنادیه – عرب سلمان نجم – الشاوی – حمد محمد علی – النمل – السدر – حتیره – الخازر – الصباغیه – رجم الوادی – الروایه – رانجی – الشک – القبه – سفله – النمیصه – العون – السبیل – العنادیه)
و همچنین کنترل کردن پل زرکه رابط بین الطوز-تکریت و پاکسازى جاده حدادیه- پل زرکه که حدود یک سوم منطقه عملیاتی در مساحتى بیش از ٣۴۶کم/مربع را محسوب مى شود.
بدین ترتیب بعد از آزادسازی این مناطق و با وارد کردن خسارات جدی به دواعش، بخش اعظم ساحل شمالی رود الزاب به طور کامل کنترل و بخش سوم از نخستین مرحلۀ این عملیات تکمیل شد تا مرحله اول این عملیات در عصر روز شنبه به پایان برسد.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=35.06644183856546%2C43.830124631374474&hl=en&hl=en&z=8&mid=1M-_ymjR9xwOK7KMikOcUFSAE1ac

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.