اخبار
عملیات بزرگ داعش در بزرگراه دیرالزور-تدمر و شرق رود فرات
اخبار, سوریه, غرب آسیا ۰۷ مهر ۱۳۹۶

?از بعد از ظهر دیروز دواعش حمله ای گسترده با عنوان “غزوه ی شیخ أبی محمد العدنانی” در بزرگراه دیرالزور-تدمر، حد فاصل الشولا تا السخنه و همچنین در شرق فرات (روستاهای مظلوم، حطله، خشام و مرابط) به مواضع نیروهای ارتش ترتیب دادند که در برخی نقاط موفق به پیشرویهایی شدند. محور روستای کباجب و جبل […]

?از بعد از ظهر دیروز دواعش حمله ای گسترده با عنوان “غزوه ی شیخ أبی محمد العدنانی” در بزرگراه دیرالزور-تدمر، حد فاصل الشولا تا السخنه و همچنین در شرق فرات (روستاهای مظلوم، حطله، خشام و مرابط) به مواضع نیروهای ارتش ترتیب دادند که در برخی نقاط موفق به پیشرویهایی شدند. محور روستای کباجب و جبل طنطور در جنوب السخنه مناطقی بودند که داعش در آنها موفق به پیشروی شد.

?نیروهای کمکی ارتش به مناطق اعزام شده اند و درگیریها همچنان ادامه دارد.

?با توجه به نام عملیات (غزوه ی ابی محمد العدنانی) و نیز تبلیغات گسترده رسانه رسمی داعش بر روی این عملیات می توان اهمیت این عملیات و سرمایه گذاری سنگین داعش بر روی آن را متوجه شد.

?اخبار تکمیلی همراه با نقشه در پستهای آینده.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.