نقشه
سوریه – حماه – محرده ۶ شهریور ۱۳۹۳
سوریه - حماه - محرده 6 شهریور 1393
نقشه ۰۶ شهریور ۱۳۹۳

به گزارش دیده بان حقوق بشر جبهه النصره با جمع آوری بیشاز ۱۵۰۰ جنگجو و تجهیزات سنگین پس از تسخیر شهر حلفیا در ۲۵ کیلومتری شما غرب حماء خودش را آماده حمله به شهر مسیحی نشین محرده میکند گفته میشود شخص ابو محمد الجولانی فرمانده جبهه النصره این حمله را رهبری میکند   در صورت تصرف محرده یکی از راه های اصلی انتقال تجهیزات از بنادر غربی […]

به گزارش دیده بان حقوق بشر

جبهه النصره با جمع آوری بیشاز ۱۵۰۰ جنگجو و تجهیزات سنگین پس از تسخیر شهر حلفیا در ۲۵ کیلومتری شما غرب حماء خودش را آماده حمله به شهر مسیحی نشین محرده میکند

گفته میشود شخص ابو محمد الجولانی فرمانده جبهه النصره این حمله را رهبری میکند

 

در صورت تصرف محرده یکی از راه های اصلی انتقال تجهیزات از بنادر غربی سوریه به حماء قطع میشود

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.