اخبار فوری
درگیریها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ادامه دارد و پیش بینی میشود تا صبح مناطق بازیابی شود
اخبار فوری ۰۸ مهر ۱۳۹۶

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.