اخبار
نتایج روز ششم از عملیات حویجه و آزادسازی این شهر
اخبار, عراق, غرب آسیا, نقشه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

بعد از پیشروی های روز گذشته نیروهای مشترک عراق از چند محور و نزدیک شدن به شهر حویجه، امروز چهارشنبه این نیروها عملیات آزادسازی این شهر ، منطقه الریاض و روستاهای اطراف را کلید زدند. این شهر تا ظهر به محاصره کامل این نیروها در آمد و نیروهای عراقی توانستند از محور شمال غربی وارد […]

بعد از پیشروی های روز گذشته نیروهای مشترک عراق از چند محور و نزدیک شدن به شهر حویجه، امروز چهارشنبه این نیروها عملیات آزادسازی این شهر ، منطقه الریاض و روستاهای اطراف را کلید زدند.
این شهر تا ظهر به محاصره کامل این نیروها در آمد و نیروهای عراقی توانستند از محور شمال غربی وارد شهر شوند و طی چند ساعت این شهر و چند روستای اطراف را به طور کامل با مساحت ۵٠٠کم/ مربع را کنترل کنند.

دستاوردهای روز ششم عملیات شامل:
١- آزادسازی شهر حویجه
٢- آزادسازی منطقه استراتژی الفتحه جنوب غرب حویجه
٣- آزادسازی منطقه الحراریات در جنوب غرب
۴- آزادسازی تعداد زیادی روستا از جمله (حوض سبعه – قریه یاسین طه – العالیه – خلف الاسود – الصفره – الرفیعه – نایف ابراهیم – السعیدیه – ربیضه – الجبوریه – النافله – قازان کرحه – الدبس – الغازیه)

نقشه آنلاین

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.