سوریه
۱۶ شهریور ۱۳۹۳ / غوطه ی دمشق
15 شهریور 1393 / غوطه ی دمشق
سوریه, نقشه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳

پس از اینکه دیروز ارتش بر منطقه ی حتیته الجرش و تیپ الکترونیک در شمال غربی این ناحیه مسلط شد ، خبرها حاکی از اینه که بسیاری از تروریست ها بهمراه خانواده به عمق غوطه ی دمشق فرار کردند … همچنین ارتش راه بین زبدین و دیرالعصافیر رو قطع کرده و درگیری های سنگین بین […]

پس از اینکه دیروز ارتش بر منطقه ی حتیته الجرش و تیپ الکترونیک در شمال غربی این ناحیه مسلط شد ، خبرها حاکی از اینه که بسیاری از تروریست ها بهمراه خانواده به عمق غوطه ی دمشق فرار کردند …

همچنین ارتش راه بین زبدین و دیرالعصافیر رو قطع کرده و درگیری های سنگین بین ارتش و مسلحین النصره در رحبه الشیلکا و ورودی زبدین در جریانه …

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.